About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications


Resultat

KSH Strategyhouse-klienter står inför:

  • Reducering av kostnader och risk (Expertis)
  • Geografisk expansion (Internationell verksamhet)
  • Omstrukturering och uppgradering av system/kompensation
  • Nya ambitioner beträffande prestanda (Färska resultat)
  • Fusion och förvärv och kulturell integration (Publikationer)
  • Marknadsintroduktion
  • Ökad granskning av aktieägare
  • Förändringar av ledning och/eller ägandeskap och huvudkontor (Kommande händelser)

Vad gäller för ditt företag? Kontakta Oss

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home