About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications

Publikationer

Det är viktigt för oss att dela med oss av det vi kan och av våra erfarenheter.

Vi skriver och delar med oss.
Vi publicerar våra idéer och erfarenheter under våra egna eller våra klienters namn. Några av artiklarna och böckerna skrivna av Människor associerade med KSH Strategyhouse bifogas.

Diverse artiklar

Early Warning Signals of a Merger Going Awry, International HR Journal, Warren, Gorham & Lamont, Vol. 8, No. 3, sidor 30 - 35.

Post-Merger Integration - or Disintegration? PricewaterhouseCoopers, Unifi, Vol. VII, No. 3, s. 14-19.
PDF

http://www.unifi.com/4x/ezine/archive/postintegration.html

Leadership-Focused Management Development: Are Today's Practices Meeting Tomorrow's Needs? International Review of Strategic Management, John S. Wiley & Sons, (4) 1993, kapital 7, sidor 141-154.

 

 

 

 

 

Vi håller föredrag och undervisar.
Vi håller ofta föredrag för små och stora grupper åhörare om ämnen relaterade till implementering av strategi och effekten av strategiska ledare inom mycket olika branscher och organisationer.

Olika tal

Förändringar i företagsägarskap, USA

Företagskultur, strategi och partnerskap, Ottawa, Canada och St. Gallen, Schweiz

Kulturella frågor i transaktioner och integration, Genéve, Schweiz och Tampa, Florida, USA

Hur man behåller nyckelmänniskor, Stockholm

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home