About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications

Internationell verksamhet

Strategispråket för dagens ledare är internationellt.
Ditt företags strategier måste sättas i verket var du än gör affärer.

Vi har människor nära dig och kompetensen att säkerställa kvalitetsimplementering av kulturellt effektiva strategier på flera språk:

-Träning av internationella ledares och teams prestationer
-Bedömning av internationella kunders och medarbetares tillfredsställelse -Hjälpa till med och öka kommunikationseffektivitet
-Minskar globalt motstånd och risk i förhandlingar
-Medling av affärsrelationer i Nordamerika, Europa, Latinamerika och delar av Asien

Genomförbara strategier kommer från alla håll. Vi talar om vad vi lärt oss så att dina strategier fungerar varhelst du gör affärer. Av den anledningen ingår internationella perspektiv i våra publikationer.

Internationella resultat (Se också fler resultat)

Ledde leverans av innovativa organisatoriska ledarskapsseminarier till Taiwanesiska chefer i flera skeden. Vår klient var en tillverkare av "semiconductors" som försökte uppnå aggressiv tillväxt i Kina och Sydostasien. Satte igång granskning av regionala prestationsindikatorer, kompensation och incitament.

Utvecklade och implementerade en undersökning av erfarenheter och effektiviteten av internationella uppdrag för 20 multinationella organisationer. Ledde seminarier med deras chefer och kunder om konsekvenserna av företags- och nationell kultur på placering utomlands.

Bedömde behovet av att utveckla organisationens ledning och anställda i ett sydkoreanskt företag som ville förbättra verkställandet av sin globala strategi. Resultatet blev bl.a. affärsrelationer med USA och Europa.

Värderade organisations- och ledarskapseffektivitet i flera produktgrupper och fabriker som stod inför omstrukturering i Europa och Storbritannien. Klienten var en tillverkare av kemikalier. Implementerade på 14 språk och i 19 länder.

Analyserade koncernen som del av en internationell risk managementgranskning för ett massa- och pappersföretag. Påpekade nödvändiga uppdateringar beträffande internationell kompensation och anställning. Avstyrde risker förorsakade av tvärkulturell felinformation och feltolkning.

Med amerikanska och brittiska chefer för ett livsmedels- och dryckesföretag ifrågasatte omoderna metoder att skapa och implementera strategier. Övervann brett utspridda påståenden om aktieoptioner som kallades "den syntetiska fantomen" och avvikande kulturell acceptans av tjänstebilar.

Utvecklade ledarskapsinflytande av amerikanska, brittiska, holländska, franska och norska tjänstemän och höga chefer för ett olje- och gaskonglomerat; gav råd till 100 chefer under träningssessioner på tu man hand med hjälp av feedback.

Förbättrade uppmärksamhet, kompetens och självförtroende hos höga chefer och deras ut- och invandrande familjer beträffande kulturell förståelse och effektivitet för en global konsultfirma som ville specialisera sig på internationella relationer. Deltagarna representerade 12 kulturer som arbetade i tillsammans 40 länder.

 

Var vi har arbetat

Vilka planer har ditt företag för tillväxt? Var ska denna tillväxt komma ifrån?

Är ditt företags strategier internationellt sunda? Är de välkomna, accepterade och antagna?

Läs om KSH Strategyhouse på:

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home