About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications

Rådgivning och resurser

Vi förstår att implementering av strategi kan kräva en brett register av kompetens. Det behövs en grupp med olika, duktiga människor som arbetar TILLSAMMANS för dig, vår klient.

På grund av detta engagerar vi på KSH Strategyhouse utomstående rådgivare och deras organisationer som arbetar med oss för att använda allas expertis inom finans, teknik och verksamhetsdrift. KSH Strategyhouse utvecklar kontinuerligt rådgivning och resurser mot bakgrunden av de komplexiteter ditt företag ställs inför. Rådgivare och resurser inkluderar: Arthur D. Little, Harbridge House and PricewaterhouseCoopers alumni, PbS AG, Pierce Atwood, Stroudwater NHG, samt universitet.

Vi är bra på att lyssna och yttrar oss med tillförsikt. Vi har gott omdöme tack vare ett brett spektrum av erfarenhet och utbildning. Vi är diskreta och behandlar information om ditt företag konfidentiellt.

 

KSH i namnet KSH Strategyhouse syftar på dess grundare och CEO, Karen S. Hinchliffe. Karen är från delstaten Maine i USA. Hon har många års erfarenhet, både regional och internationell och sammanför och leder företagets talanger för att lösa varje klients problem. (Möta grundare)

Vi, KSH Strategyhouse:s medarbetare, är kunniga i affärsverksamhet, juridik, statskunskap, psykologi, utbildning, media och ingenjörsvetenskap. Vi har bott och arbetat utomlands där företagets klienter implementerar strategi. Vi kan flera språk: engelska, spanska, tyska, franska, kinesiska och de skandinaviska språken.
(Möta medarbetare)

 

 

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home