About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications

Om Oss

Inom KSH Strategyhouse specialiserar vi oss på att genomföra strategier för affärsverksamhet, organisationer och humankapital.

Detta strategyhouse uppstod genom konsulterfarenhet hos: Arthur D. Little, Harbridge House, Mercer, Öhrlings Reveko och PricewaterhouseCoopers.

Vi tillämpar "en individuell metod för att uppnå framgång för laget" och betonar ditt företags utökade förmåga att:

  • Identifiera och uppfylla marknadsförväntningar
  • Definiera och rätta till strategi och dess nyckelprocesser
  • Verkställa strategier som ger utdelning
  • Ta välgrundade beslut som återspeglas i uppträdande och kultur
  • Redovisa inverkan av kommunikation på företagsklimatet och slutresultatet


"Vad du kan är viktigt, vad du har gjort imponerar, men det som räknas är vem du är varje dag". - KSH


 

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home