About KSH Strategyhouse Our Expertise KSH Results People Publications

Expertis

Vi tar ut mystiken ur strategin och ökar dess verkan. Frågor och svar:

F1.Vi ändrar vår strategi kontinuerligt. Vad är vi blinda för och var är vi sårbara?
S1. Genom vår noggranna genomgång av ledning och företagets kultur får vi reda på strategi som är implicita i era handlingar (och/eller det ni inte gör). På samma sätt avslöjar vår värdering av kund- och personaltillfredsställelse vad som motiverar dem att fortsätta. Vi byter ut osäkra antaganden mot fakta.

F2.Vi gör sällan det vi säger att vi ska göra, vi arbetar hårt, men prestandan lider. Var ska vi lägga ned tid och på vem?
S2.
Under sammankomster i seminariestil ger vi uttryck åt hur företaget ser framtiden och utvecklar vision, gemensamma mål, kommunikation och aktionsplaner som kan verkställas omedelbart. Vi installerar mät- och scorecard-processer för att hjälpa företaget veta när målen har uppnåtts.

F3.Vi har problem med en hög chef. Därför motarbetar medlemmarna av vårt lag ofta varandra oavsiktligt. Vad kan vi göra?
S3.Vår stil är direkt och konstruktiv. Vi ger värdefull feedback och handledning som gör att medlemmar av en ledningsgrupp kan uppnå sitt allra bästa.

F4.Vi har investerat mycket i teknik och humankapital. Hur omvandlar vi detta till produktivitet?
S4. Vi hjälper företaget att matcha infrastruktur och strategi och verkställa ändringar genom att disciplinerat hantera leverantörs- och personalresurser.

Disclaimer Contact KSH Strategyhouse International Desk Events Home